MSX-standardi on alkujaan Spectravideon SV-328-mallin pohjalta 8-bittisille koneille luotu yhtenevä standardi, jonka mukaisia koneita valmistivat mm. Spectravideo, Yamaha, Hitachi, Philips, Sony, Sanyo, Mitsubishi, Canon, Sharp ja Gold Star (nykyinen: LG).

MSX-standardin nimen merkityksestä on olemassa kaksi pääasiallista versiota. Alun perin uskottiin yleisesti kirjainten olevan lyhenne sanoista ”MicroSoft eXtended”, viitaten koneiden mukana tulleeseen Microsoft BASIC-ohjelmointikieleen. Myöhemmin kuitenkin eräs MSX -standardin kehittäjistä, Kazuhiko Nishi kertoi näkemyksenään lyhenteen muodostuvan sanoista ”Machines with Software eXchangeability”.